Handleidingen

Vrijwel iedereen wordt tegenwoordig geconfronteerd met social media. “Moet” je twitteren, facebooken, linkedinnen, RSS abonnementen nemen, bloggen? “Moet” je samenwerken op een wiki of met Google docs?  Het antwoord daarop is: “hangt ervan af wat jou moet lukken”. Als je iets wilt bereiken in je werk, als er iets ánders zou moeten, slimmer, sneller, efficiënter. […]

{ 0 comments }